רכיבה על סוסים בישראל

ברוכים הבאים לאתר "הורס רייד", שימושכם באתר ובשרותים המוצעים כפוף לקבלתכם את הסכם השימוש כמפורט להלן. קראו בעיון תנאים אלה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלה.

מידע ותוכן

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ולאפשר לכם לבחור באופן פשוט יותר את חווית הרכיבה המתאימה לכם.

התכנים והמידע המופיעים באתר ללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי www.horseride.co.il ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות האתר.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

זכויות קנין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב ובכל קובץ גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר הינו של www.horsride.co.il.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התוכן בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מ-www.hoseride.co.il.

מקום שיפוט

על שימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין ענין הנובע משימוש באתר יהיו בביתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.